O szkole

Ach, jak szybko płynie czas!

To już 70 lat!

Szkoła Podstawowa w Pobielu powstała dnia 4 września 1945 roku. Naukę rozpoczęło w niej 36 uczniów z miejscowości: Pobiel, Młynary i Jeziorany. Szkoła mieściła się w jednym budynku. W pierwszych latach funkcjonowania placówki kierownikiem, a jednocześnie nauczycielem była pani Helena Skibniewska. Począwszy od pierwszych dni istnienia szkoły organizowane były uroczystości szkolne i okolicznościowe: Jasełka, Mikołajki, Dzień Dziecka, 1 Maja. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było powstanie biblioteki.

W roku szkolnym 1953/54 kierownikiem został pan Adam Czuba a nauczycielkami były pani Czesława Czuba i Helena Skibniewska. Szkoła w Pobielu osiągnęła rangę szkoły zbiorczej od 1 września 1954 roku. Uczęszczali do niej uczniowie z Pobiela, Jezioran, Wodnik i Młynar. W dniu 25 czerwca 1955 roku szkoła pożegnała pierwszych absolwentów. Było to 14 siedmioklasistów.

Począwszy od 1 września funkcję kierownika pełnił pan Janusz Gleń. Z roku na rok wzrastała liczba dzieci i nauczycieli. 24 czerwca 1967 roku uczniów szkołę opuścili pierwsi ośmioklasiści.

Rok szkolny 1977/78 niesie kolejne zmiany. Funkcje dyrektora szkoły obejmuje pani Czesława Gleń, a obwód szkoły zwiększa się o miejscowości: Świniary i Ługi.

W latach 1991-2001 funkcję dyrektora pełniła pani Krystyna Skiba. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w tym okresie były obchody 50-lecia istnienia szkoły. Uroczystość ta odbyła się w dniu 11 listopada 1995 roku. Inne ważne wydarzenia w życiu szkoły z tego okresu to: przejęcie nadzoru pedagogicznego nad szkołą przez samorząd terytorialny, zakup sprzętu radio- wizualnego przez Radę Rodziców, wprowadzenie religii do programów szkolnych, wizyta biskupa Józefa Pazdura oraz utworzenie sali komputerowej. Przełomowym rokiem w życiu szkoły był rok 1999, ponieważ wchodząca w tym roku w życie reforma oświaty ustanawiała 6-klasową szkołę podstawową. Zagościł w niej na dobre jako przedmiot obowiązkowy – język angielski.

Od 1 września 2001 roku funkcje dyrektora objął pan Piotr First. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły były wizyty gości z Holandii w 2002 r. i 2004 r. oraz I spotkanie absolwentów naszej szkoły w dniu 26 kwietnia 2003 r. Jednak najważniejsze wydarzenia związane z tą szkołą to nadanie jej imienia Jana Brzechwy w dniu 14 października 2004 roku oraz przeniesienie szkoły do nowego budynku. Uroczystość otwarcia nowej szkoły miała miejsce 17 czerwca 2005 roku.

4 września 2005 roku naszej szkole wybiło sześćdziesiąt lat. Patrząc na jej wspaniały gmach, nie chce się wierzyć, że to już taka wiekowa instytucja. Progi tej szkoły przekroczyło 6 dyrektorów, około 70 nauczycieli i prawie trzy tysiące uczniów.

Nasza szkoła to szkoła z tradycjami. Od 14 października 2004 roku ma swe symbole: patrona, sztandar i hymn.

Uroczystość jubileuszu 60 – lecia szkoły odbyła się 27 maja 2006 roku.

W dalszym ciągu życie szkoły to działalność dydaktyczno-wychowawcza nie tylko zamknięta planem zajęć, to także praca wielu kół zainteresowań, imprez szkolnych i klasowych, akademii i prac na rzecz szkoły. Uroczyste apele są doskonała okazją do spotkań całej społeczności szkoły, wspólnego świętowania uroczystości, prezentowania programów artystycznych przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Na korytarzu naszej szkoły odbywają się kiermasze książek, słodkości i świąteczne. Możemy podziwiać piękne gazetki ścienne zgodne z trwającą porą roku lub z pracami dzieci.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizując wiele programów profilaktycznych:

– Nie pal przy mnie, proszę

– Klub Bezpiecznego Puchatka

– Znajdź właściwe rozwiązanie

– Śniadanie daje moc

– Kubusiowi przyjaciele natury

– Trzymaj formę

– Zachowaj trzeźwy umysł

Bierzemy udział w programach edukacyjnych:

– Lepsza szkoła

– Światowy dzień tabliczki mnożenia

– Aktywna edukacja

– Narodowe czytanie

Aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Młodzież angażowała się i w dalszym ciągu chętnie uczestniczy w akcjach społecznych i charytatywnych:

– Nakrętki dla hospicjum

– Góra grosza

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

– Pomóż zwierzętom przetrwać zimę

– Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

– Sprzątanie świata

– Akcja znicz

Współpracujemy z wieloma instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu między innymi: Urzędem Miasta i Gminy Wąsosz, Zespołem Placówek Kultury i Biblioteką w Wąsoszu, Nadleśnictwem Góra Śląska, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze, Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Górze, KPPSP w Górze, KPP w Górze.

W roku 2012 i 2014 dwie sale dydaktyczne zostały wyposażone w tablice interaktywne.

W roku szkolnym 2012/2013 odbyła się zabawa andrzejkowa. Dochód z tej imprezy został przeznaczony na zakup elementów placu zabaw, który został uroczyście otwarty wiosną 2013 r.

W roku szkolnym 2015/2016 naszej szkole wybiło 70 lat.