Hymn szkoły

1. Tu od wieków Orla płynie,

   Tu od wieków szumią lasy.

  Tu od leci w piasku bawią się dzieci,

 Tu od leci wiersze Brzechwy znają dzieci.

Ref.: Dziś rośniemy w siłę, w dumę,

           Bo Jan Brzechwa patronuje nam.

          Wiwat szkoła, piękny świat!

         Wiwat patron, wiwat nam!

2. Dziękujemy Brzechwo Janie,

Za figlarne słówek granie.

Dzięki wierszom Twym, świat wesoły jest.

A nauki rozświetlają drogę nam.

     Ref.: Dziś rośniemy w siłę, w dumę…

3. My uczniowie pobielskiej szkoły,

To oręż przyszłości narodu.

Zasłużymy się ojczyźnie za młodu.

Zapiszemy się w dziejach narodu.

      Ref.: Dziś rośniemy w siłę, w dumę…